• AGRINET ALBANIA

  Agrinet është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare e krijuar ne Shkurt, 2005 në Korce. Fillimet e saj i ka nga një program zhvillimi në vitin 2000, aktiviteti i të cilit ishte përmirësimi dhe zhvillimi i bujqësisë në Rajonin e Korçës.

  Lexo me shume
 • Rreth Fondacionit

  Në rrjetin e bashkëpunimit të fondacionit AGRINET përfshihen 15 shoqata, në tre rajone të Shqipërisë, përkatësisht në Korçë, Dibër dhe Elbasan. Në rajonin e Korçës përfshihen gjithsej tetë shoqata fermerësh në fshatrat .....

  Lexo me shume
 • Aktivitete

  -Organizimi i trajnimit në fushat përkatëse të bujqësisë...
  -Organizim i vizitave me qëllim këmbimin e eksperiencave...
  -Ndihmon në përgatitjen e planbizneseve dhe buxhetit në fermë...

  Lexo me shume
Lexo me shume

Shoqatat e fermereve

Perfshihen 15 shoqata fermeresh ne 3 Rajone te Shqiperise, perkatesisht ne Korce, Diber dhe Elbasan.

Me shume

Rrethet e studimit

Fondacioni bashkepunon me klubet ekologjike ne kuader te projektit...

Me shume

Informacione

Informacione dhe kuriozitete mbi kulturat bujqesore dhe teknologjite e reja...

Me shume
 

Takim me fermeret.

Takime te realizuara me shoqatat e fermerevet Gjate 3-mujorit te fundit Fondacioni AGRINET ne bashkepunim me te gjitha Shoqatat e Fermereve ne te tre rajonet ku ai operon ka realizuar nje sere aktivitetesh ku me kryesoret kane qene treinime, demostrime dhe vizita per shkembime eksperience.

 

Na ndiqni